LÄHDELUETTELO

Suomen Urheiluarkisto

TUL:n arkisto

Painijaoston, painijaoston työvaliokunnan, valmennuksen johtoryhmän ja painisääntövaliokunnan pöytäkirjat, kirjeenvaihto ja muistiot

TUL:n toimintakertomukset

Suomen Painiliiton arkisto

Suomen Painiliiton johtokunnan ja vuosikokousten pöytäkirjat

Yhteistoimintavaliokunnan, vuodesta 1948 Painikomitean, vuonna 1956 Teknillisen valiokunnan pöytäkirjat

 

Yksityiskokoelmat

Lars Laxin kirje Hannu Kiminkiselle 20.9.2007, Laxin lehtileikkeet ja valokuvat

Eero Reijosen kopio Osmo Hekkalan muistelmakirjoituksesta: ”Ilona”

Ilmari Ruikan lehtileikekokoelmat

Eero Tapion lehtileikekokoelmat ja valokuvat

 

Haastattelut

Reino Arponen 24.10.2003. Haastattelijana Hannu Kiminkinen.

Reino Kangasmäki

Kaimo Koponen 5.12.2008, 9.1.2009. Haastattelijana Ossi Viita

Veikko Männikkö 30.4.1997. Haastattelijana Hannu Kiminkinen

Ilmari Ruikka 4.12.2008. Haastatelijana Ossi Viita

Eero Tapion ja Erkki Ukkolan yhteishaastattelu

Niilo Turkkila 5.12.2008. Haastattelijana Ossi Viita

 

Lehdet ja muut painetut lähteet

TUL, Suomen Urheilulehti

Documentation of international wrestling championships. FILA. Sweden 1977.

 

Kirjallisuus, artikkelit

Bärlund, Nygrén & Virtanen 1990, Toni Bärlund, Helge Nygrén & Seppo Virtanen. TUK 1959–1979 – työläisurheilijain toinen mahdollisuus. Työväen Urheiluliitto. Postmediat Oy, Helsinki.

Hentilä 1982, Seppo Hentilä. Suomen työläisurheilun historia I. Työväen Urheiluliitto 1919–1944. Karisto Oy, Hämeenlinna.

Hentilä 1984, Seppo Hentilä. Suomen työläisurheilun historia II. Työväen Urheiluliitto 1944–1959. Karisto Oy, Hämeenlinna.

Hentilä 1987, Seppo Hentilä. Suomen työläisurheilun historia III. Työväen Urheiluliitto 1959–1979. Karisto Oy, Hämeenlinna.

Kempas 2008. Martti Kempas. TUL:lla 161 olympiaurheilijaa. TUL-lehtui 12.12.2008.

Kokkonen 2007, Jouko Kokkonen. ”Oikeiden olympiakisojen maa”. Teoksessa Sadan vuoden olympiadi. Suomalaisen olympialiikkeen historia. WSOY, Porvoo.

Kokkonen 2008, Jouko Kokkonen. Kansakunta kilpasilla. Urheilu nationalismin kanavana ja lähteenä Suomessa 1900–1952. Bibliotheca Historica 119. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki

Laine 2007, Laine Leena. Sillanrakennusta ja tehovalmennusta. Teoksessa Sadan vuoden olympiadi. Suomalaisen olympialiikkeen historia. WSOY, Porvoo.

Latikka 2006, Olavi Latikka. Suomen painin alkuvaiheet sotavuosiin saakka. CD-ROM -julkaisu 2006 Suomalaista painia. Suomen Painiliitto.

Turunen 1984, Martti Turunen. Tapio Sipilä mestaripainija. Kaleva, Oulu.

Viita 2003, Ossi Viita. Hymyilevä Hannes. Työläisurheilija Hannes Kolehmaisen sankaruus porvarillisessa Suomessa. Otava, Keuruu.

Ylikangas 1992, Heikki Ylikangas. Markat miljooniksi. Puoli vuosisataa suomalaista veikkausta. Gummerus, Jyväskylä.

 

www-lähteet

www.eduskunta.fi

www.fila-wrestling.com (Wrestling Database)

www.tulpaini.fi: historiaa ja henkilötietoja

www.painiliitto.fi: historiaa ja tilastoja; Verkkolehti Niskalenkki

 

Käytetyt keskeisimmät lyhenteet:

ark. = arkisto

kr. room. = kreikkalais-roomalainen

PJ = painijaosto

SUa = Suomen Urheiluarkisto

tvk = työvaliokunta