Etusivulle Saatesanat Lue kirjaa Teoksessa käytetyt lähteet
::: Lähdeviitteet ja lähdeluettelo


Lähdeluettelo

Suomen Urheiluarkisto

TUL:n painijaoston pöytäkirjat

TUL:n vuosikertomukset

TUL:n vuosikirjat

 

 

Lehdet

Työväen Urheilulehti

TUL

 

 

Kirjallisuus ja artikkelit

Heikka, I. Painin harrastelusta Perä-Pohjolassa. Työväen Urheilulehti 1928, s. 633–634.

Hentilä, Seppo. Suomen työläisurheilun historia I. Työväen Urheiluliitto 1919–1944. Arvi A.      Karisto Oy:n kirjapaino. Hämeenlinna 1982.

Itkonen, Hannu. Tuskin etanaa elävämpi – Urheilu sosiaalisena kontrollina. Teoksessa: Urheilu ja historia. Toimittanut Vesa Vares. Turun Historiallinen Arkisto 51. Turku. 1997.

Itkonen, Hannu. Urheiluseura kasvattajana. Teoksessa: Välähdyksiä Suomen urheiluun. Suomen Urheilumuseosäätiön julkaisuja n:o 20. Jyväskylä 1998.

Laine, Leena. Helsingin Jyry. 75 vuotta työläisurheilua. Kustannusosakeyhtiö Yhteistyö. Helsinki 1978.

Lähteinen, Väinö. Paini. Teoksessa TUL:n 10-vuotisjuhlajulkaisu. Toimituskunta Väinö Laherma ja Väinö Koivula. Työväen kirjapaino. Helsinki 1929.

Klami, Julius. Paini. Teoksessa TUL:n vuosikirja 1931. Toim. Väinö Koivula. Helsinki 1931.

Koivula Väinö, Laherma Väinö ja Eero A. Pulli (toim.). Ensimmäiset työväen olympialaiset v. 1925. Työväen Urheilulehti. Osakeyhtiö Työn Kirjapaino. Helsinki 1926.

Leino, Arvo. III Työväen Olympialaiset Antwerpenissa. Paini. Teoksessa. TUL:n vuosikirja 1937. Toim. Väinö Koivula. Tampereen Työväen Kirjapaino 1937.

Nygren, Helge. Punainen Olympia. TUL kansainvälisen työläisurheilun vaiheissa 1920–1930-luvulla. KK:n kirjapaino. Helsinki 1969.

Viita, Ossi. Hymyilevä Hannes. Työläisurheilija Hannes Kolehmaisen sankaruus porvarillisessa Suomessa. Otava. Keuruu 2003.
Lähdeviitteet[1] Ks. Hentilä esim. 1982, s. 264.

[2] TU 5-vuotisjuhlanumero 1924; Laine 1978, s. 114.

[3] Heikka 1928, s. 633–634; Hentilä 1982, s. 79; SUa TUL:n ark. painierotuomarikerhon kokous 5.9.1930.

[4] Hentilä 1982, s. 90.

[5] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. ks. esim. 9.3.1920, 19.4.1923, 13.4.1926.

[6] TU 19.4.1923.

[7] Hentilä 1982, s. 118; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 18.6.1925, 26.6.1925.

[8] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 20.1.1927.

[9] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 8.2.1927.

[10] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 21.4.1927 ja sen liitteenä jaoston kirjelmä liittotoimikunnalle.

[11] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 21.4.1927, 18.4.1927, 16.1.1929, 2.8.1929, 15.4.1932, 17.4.1936.

[12] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 30.6.1927, 17.7.1927.

[13] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 14.9.1927.

[14] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 13.10.1927.

[15] TU 31.3.1919, 30.8.1919; Lähteinen 1929, s. 92.

[16] TU 31.3.1919, 30.8.1919; Lähteinen 1929, s. 80, 92; Hentilä 1982, s. 119–120.

[17] Heikka 1928, s. 633–634.

[18] TU 8.2.1923.

[19] TU 31.3.1919, 30.8.1919; Lähteinen 1929, s. 92; Laine 1978, s. 26, 42, 64–67, 115.

[20] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 21.2.1919; TU 28.2.1919, 15.5.1919; Laine 1978, s. 114.

[21] TU 6.9.1923; Lähteinen 1929, s. 92–95.

[22] TU 15.1.1922.

[23] TU 8.3.1923.

[24] TU 31.3.1919.

[25] TU 19.4.1923.

[26] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 14.4.1920, 20.1.1921, 16.2.1921, 9.5.1924; TU 30.4.1920, 28.2.1922, 1.5.1922.

[27] SUa TUL:n tmk. vuoteen 1926; TU 25.1.1927; Ks. myös Hentilä 1982, s. 126.

[28] TU 7.4.1926, 12.4.1926.

[29] Hentilä 1982, s. 169, 172; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 11.5.1927; TU 21.6.1927.

[30] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 18.7.1928, 16.8.1928.

[31] TUL 18.10.1932, 15.11.1932, 22.11.1932.

[32] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 5.6.1933.

[33] SUa TUL:n ark. tmk.

[34] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 16.2.1934, 8.2.1935, 22.2.1935, 8.3.1935.

[35] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 9.3.1934, 6.4.1934, 25.5.1934, 25.5.1934, 25.5.1934, 12.7.1934; TUL 10.7.1934.

[36] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 7.2.1936; TUL 15.4.1936; tmk. v. 1935; TUL 30.4.1935.

[37] ´TUL 13.10.1936, 19.10.1937, 11.1.1938.

[38] TUL 28.6.1938, 6.7.1938; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 12.11.1937, 17.3.1939.

[39] SUa TUL:n ark. tmk.

[40] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 21.5.1930, 21.12.1932; painituomarikerhon kokous 5.9.1930; TUL 7.1.1931, 13.1.1931; SUa TUL:n ark. PJ:n ptk:n yhteydessä kyselykaavakkeet painierotuomarikurssilaisille; liitteenä PJ:n kirje piiritk:lle 17.10.1936.

[41] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 21.10.1938 ja liitteenä kirjelmät, 9.12.1938 ja keskustelusta erillinen liite; pk. 9.12.1938; komitean pk. 26.11.1938 ja päätöslauselma.

[42] Lähteinen 1929, s. 84–85; Laine 1978, s. 39–40.

[43] Nygren 1969, s. 12; Hentilä 1982, s. 136–137; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 17.10.1919.

[44] Laine 1978, s. 114; Hentilä 1982, s. 139–140.

[45] TU 30.12.1919, 15.2.1920; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 14.4.1920, 5.5.1920.

[46] TU 15.6.1920; Lähteinen 1929, s. 88; Laine 1978, s. 114.

[47] TU 15.6.1922.

[48] Työväen Urheilulehden 5-vuotisjuhlanumero 1924; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 9.3.1920, 17.3.1920, 15.10.1920; TU 30.3.1920, 15.11.1920; Lähteinen 1929, s. 85–87, 92–93; Laine 1978, s. 114, 115–116.

[49] TU 15.3.1921, 30.4.1921.

[50] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 15.10.1920, 20.1.1921, 16.2.1921, 25.2.1921; TU 30.4.1921; Hentilä 1982, ks. Hentilän liite 11. TUL:n kansainväliset liitto-ottelut 1921–1944, s. 591.

[51] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 13.4.1921, 10.7.1921; Tuomo Petrellin sähköpostitiedonanto 3.10.2006 (kirjoittajan hallussa): Talikkalan Toverit jatkoi toimintaansa Hyvinkäällä. Sen jäseniä oli perustamassa uutta seuraa, Hyvinkään Urheilu Tovereita.

[52] TU 5-vuotisjuhlanumero 1924; Lähteinen 1929, s. 87–88; Nygren 1969, s. 15; Laine 1978, s. 114.

[53] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 31.10.1923, 12.11.1923; TU 5-vuotisjuhlajulkaisu 1924; Hentilä 1982, ks. Hentilän liite 11. TUL:n kansainväliset liitto-ottelut 1921–1944, s. 591; TU 3.4.1924.

[54] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 19.11.1925.

[55] TU 19.4.1926, 28.9.1927.

[56] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 1.10.1925.

[57] TUL 25.2.1930.

[58] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 7.10.1932, 21.10.1932, 31.3.1932.

[59] TU 31.3.1919.

[60] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 15.7.1920; TU 15.3.1921.

[61] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 26.8.1932.

[62] TUL 18.10.1932, 29.11.1932, 6.12.1932; SUa TUL:n ark. PJ:n pk.12.4.1933.

[63] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 5.1.1934, 19.1.1934.

[64] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 16.11.1934, TUL 13.11.1934; Hentilä 1982, ks. Hentilän liite 11. TUL:n kansainväliset liitto-ottelut 1921–1944, s. 591.

[65] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 27.3.1935, 5.4.1935 ja ptk:n liitteenä kilpailupöytäkirja 31.3.1935; TUL:n tmk. 1935; TUL 2.4.1935; Hentilä 1982, ks. Hentilän liite 11. TUL:n kansainväliset liitto-ottelut 1921–1944, s. 591.

[66] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 13.9.1935, 4.10.1935; tmk. v. 1936, 1937; TUL 17.11.1936, 30.11.1937; Hentilä 1982, ks. Hentilän liite 11. TUL:n kansainväliset liitto-ottelut 1921–1944, s. 591.

[67] SUa TUL:n ark. tmk. v. 1938; TUL 22.2.1938, 6.11.1938; Hentilä 1982, ks. Hentilän liite 11. TUL:n kansainväliset liitto-ottelut 1921–1944, s. 591.

[68] Hentilä 1982, s. 141.

[69] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 29.4.1921, 21.10.1921.

[70] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 3.4.1924.

[71] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 25.9.1924, 6.7.1925; Koivula, Laherma & Pulli 1926, s. 120.

[72] SUa TUL:n ark. tmk. vv. 1924–1927; Koivula, Laherma & Pulli 1926, s. 62, 120; Nygren 1969, s. 34–35; Hentilä 1982, s. 188.

[73] SUa TUL:n ark. tmk. vv. 1924–1927; Koivula, Laherma & Pulli 1926, s. 121–129; Nygren 1969, s. 37, 42.

[74] Nygren 1969, s. 17–18; Hentilä 1982, s. 138, 141.

[75] Hentilä 1982, s. 204–207, 209–213; TU 3.5.1928.

[76] TU 26.4.1928.

[77] TU 26.7.1928, 2.8.1928, 9.8.1928, 30.8.1928.

[78] TU 2.8.1928, 9.8.1928, 16.8.1928; Laine 1978, s. 116, 143, 147; Hentilä 1982, s. 213–216.

[79] TU 23.8.1928, 30.8.1928, 13.9.1928; Laine 1978, s. 147; Nygren 1982, s. 55; Hentilä 1982, s. 217.

[80] TU 30.8.1928.

[81] TU 6.9.1928, 31.1.1929; Laine 1978, s. 148; Hentilä 1982, s. 217, 219; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 31.5.1929, 26.9.1929, 20.12.1929.

[82] TU 29.8.1929, 5.9.1929, 26.9.1929; Laine 1978, s. 149–154; Hentilä 1982, s. 237.

[83] TU 17.11.1929.

[84] Hentilä 1982, s. 265.

[85] TU 12.12.1929; Laine 1978, s. 155; Hentilä 1982, s. 254–257.

[86] TUL 25.2.1930; Hentilä 1982, s. 257.

[87] TUL 4.3.1930.

[88] TUL 22.4.1930, 29.4.1930; TU 23.4.1930.

[89] SUa TUL:n ark. PJ:n pk:n yhteydessä voimailuvaliokunnan kokous, Wien 9.-10.2.1931.

[90] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 14.11.1930, 12.12.1930.

[91] Hentilä 1982, s. 179, 276; TUL 19.1.1932.

[92] Hentilä 1982, s. 403–404.

[93] Hentilä 1982, s. 257, 262 –263, 325–326, 329; Laine 1978, s. 156–168.

[94] TUL 8.4.1931, 18.10.1932; SUa TUL:n ark. tmk. v. 1935; Hentilä 1982, s. 335, 399.

[95] TUL 16.9.1930.

[96] TUL 9.6.1931; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 10.6.1931; Nygren 1969, s. 72.

[97] SUa TUL:n ark., tmk. v. 1931; PJ:n pk:n yhteydessä kopiot tuloksista; TUL 28.7.1931, 28.7.1931; Klami 1931, s. 83; Hentilä 1982, s. 395; Nygren 1969, s. 70, 76–77.

[98] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. liitteenä: Olympialaisista 1931. LUI:n voimailuvaliok. pj:n K. Haushalterin selvitys.

[99] TUL 3.8.1937; Leino 1937, s. 63–64, 66–68; Nygren 1969, s. 105, 107–108.

[100] TU 30.5.1920, 30.4.1921; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 13.4.1921, 18.1.1922.

[101] Laine 1978, s. 116.

[102]   SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 22.11.1922, 8.2.1923, 15.3.1923.

[103] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 6.9.1923, 13.9.1923, 20.9.1923, 28.9.1923, 19.10.1923, 31.7.1924. 8.8.1924, 18.8.1924.

[104] Hentilä 1982, s. 131; SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 25.9.1924, 15.3.1925; TUL:n tmk. vv. 1924–1926.

[105] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 5.3.1926, 13.4.1926, 22.4.1926, 19.7.1926, 31.8.1926.

[106] TU 12.10.1926.

[107] TU 2.11.1926, 9.11.1926, 14.12.1926.

[108] TU 14.12.1926.

[109] TU 4.1.1927.

[110] TU 11.1.1927.

[111] TU 18.1.1927, 8.2.1927, 22.2.1927.

[112] TU 22.3.1927, 21.4.1927, 3.5.1927.

[113] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 7.12.1927, 28.3.1928, 25.10.1928, 31.5.1929, 14.1.1930, 8.4.1930, 29.4.1930.

[114] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 19.10.1934, 16.11.1934, 23.11.1934, 30.11.1934, 2.1.1935 ja pk:n liitteenä matkasuunnitelma; TUL:n tmk. v. 1935; TUL 8.1.1935.

[115] SUa TUL:n ark. PJ:n pk. 15.7.1938, 29.7.1938, 5.8.1938, 15.8.1938, 9.9.1938, 11.8.1939, 30.8.1940, 5.9.1940, 5.9.1940; tmk. v. 1938.

[116] TUL 13.11.1934.

[117] Itkonen 1997, s. 206–207; Itkonen 1998, s. 13; Viita 2003, s. 306.

[118] TUL 21.2.1933.

[119] TUL 7.3.1933.

[120] TUL 14.3.1933.

[121] TUL 13.11.1934.

[122] TUL 4.4.1933.

[123] TUL 11.4.1933.

[124] TUL 26.9.1933.Lyhenteet

ark. arkisto
pj. puheenjohtaja
PJ Painijaosto
pk. pöytäkirja
SUa Suomen Urheiluarkisto
tmk. toimintakertomus
TU Työväen Urheilulehti
valiok. valiokunta.
vk. vuosikertomus


Etusivulle