| Etusivu | Haku | Arkisto | Palaute | Yhteystiedot |

Toimintakalenterit
Kilpailukutsuja
Tulospörssi
Kuvagalleria
Koulutusta ja aineistoa
Huomionosoitusasiaa
Painijaosto
TUL:n Painin Tuki ry
TUL:n painiseurat
CSIT:n painitoiminta
Historiaa ja henkilötietoja

Huomionosoitusasiaa - Kenelle huomionosoituksia voi anoa


Kenelle huomionosoituksia voi anoa?


Liikunnan ja urheilun ansiomerkkejä voi periaatteessa anoa kenelle tahansa urheilutoiminnassa ansioituneelle henkilölle.

Suomen opetusministeriön liikuntakulttuurin ja urheilun ansioristejä ja -mitaleja myönnetään yleensä vain 40 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille.

Muissa huomionosoitussäännöissä ei ole yleensä ikärajavaatimuksia. Ansiomerkkejä myönnetään lähinnä pitkäaikaisesta tai muuten ansiokkaasta työstä. Siksi pidetään selvänä, että henkilön on ollut oltava vähintään 5-10 vuotta luottamustoimissa ennen kuin hänelle voi anoa edes alimpia arvomerkkejä.Kovin nuoret henkilöt eivät siksi voi tulla kysymykseen kuin erikoistapauksissa. Jotkut tosin saattavat olla jo 30-vuotiaina toimineet riittävän kauan urheilun hyväksi saadakseen jonkun ansiomerkin. Ansiomerkkien myöntämisehdotukset olisi muistettava tehdä henkilön ollessa vielä mukana urheilutoiminnassa. Kovin usein merkin anominen jää ja jää, kunnes henkilö on jo poissa aktiivisesta toiminnasta tai ehtinyt esimerkiksi muuttaa pois paikkakunnalta tai pahimmassa tapauksessa kuolla.

Seurojen, alueiden ja liittojen johtohenkilöiden olisi siksi vuosittain tarkistettava onko heidän edustamansa järjestöjen luottamustehtävissä sellaisia henkilöitä, joille jonkin huomionosoituksen anominen olisi ajankohtaista. Periaatteena olisi pidettävä, että ainakin vähintään 15 vuotta aktiivista urheilutyötä eri tahoilla tehneille olisi muistettava anoa jokin ansiomerkki muistoksi ja kiitokseksi tehdystä vapaaehtoisesta työstä.

Aktiiviurheilijoille ei yleensä myönnetä korkeimpia urheilun ansiomerkkejä pelkästään urheilusaavutuksista. Jos urheilija kuitenkin on osallistunut myös järjestötoimintaan, katsotaan kilpailusaavutukset merkittäväksi lisäksi ansioluetteloon.

Suomalaisia urheilun ansiomerkkejä voidaan ehdottaa myös ulkomaisille urheilujohtajille tai yhteisöille, jotka ovat toimineet maidemme välisten urheilusuhteiden kehittämiseksi. Ansiomerkkiasioissa on periaatteena, että "tyvestä puuhun noustaan". Tämä merkitsee sitä, että henkilölle ei yleensä myönnetä suoraan korkeimpia ansiomerkkejä, vaan odotetaan hänen saavan ensin jonkin alemmista huomionosoituksista.

Erittäin ansioitunut henkilö voi saada suoraan esimerkiksi järjestön kultaisen ansiomerkin, mutta periaatteessa kaikkien olisi aloitettava alempaa. Siksi on tärkeää, että toiminnassa mukana olevia muistettaisiin heti 10 - 15 vuoden toiminnan jälkeen jollakin ansiomerkillä. Jos toiminta jatkuu kauan vielä sen jälkeenkin, niin kysymykseen tulevat siten korkeammat huomionosoitukset.

Ei ole ollenkaan välttämätöntä odottaa henkilön 50-vuotissyntymäpäivää ensimmäisen ansiomerkin anomista varten.Ehdotuksia voi tehdä alle 40-vuotiaallekin, jos toiminta vain täyttää ko. ansiomerkin sääntöjen vaatimukset.

Korkeampaa saman järjestön huomionosoitusta ei yleensä myönnetä ennen kuin edellisen myöntämisestä on kulunut vähintään viisi vuotta. Korkeampaa huomionosoitusta ei myöskään myönnetä, jos toiminta on lakannut heti edellisen huomionosoituksen saamisen jälkeen.

Eniten arvostetaan ansiomerkkejä myönnettäessä toimintaa hallitusten ja johtokuntien puheenjohtajina ja sihteereinä, sillä järjestöissä vastuu ja työtaakka kasautuvat yleensä näille henkilöille.

Hallitusten, johtokuntien, jaostojen, valiokuntien, toimikuntien, työryhmien tms. jäsenyydet huomioidaan myös. Ansiomerkkejä voidaan ehdottaa myös valmentajille, huoltajille ja kilpailutoimitsijoille kauan kestäneestä ansiokkaasta työstä. Naiset unohdetaan usein ansiomerkkejä anottaessa. Tasa-arvo olisi aina muistettava.

Tärkeää on se, että ehdotuksia tehtäessä niihin kootaan kaikki mahdolliset tarvittavat tiedot. Erittäin tärkeää on se, että anomuksiin kirjataan ANOJAN TOIMESTA mistä vuodesta mihin saakka mikin tehtävä on kestänyt.


Ansiomerkkejä ja huomionosoituksia kannattanee anoa ansioituneille painivaikuttujille ehkä tässä järjestyksessä:
  • oman seuran ansiomerkki

  • TUL:n piirin ansiomerkki

  • SLU:n alueen ansiomerkki

  • opetusministeriön ansiomitali- tai risti

  • TUL:n ansiomerkki

  • Suomen Painiliiton ansiomerkki

  • Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n ansiomerkki


Tosin täytynee todeta, että henkilön meriitit vaikuttavat suuresti ylle kirjattuun suositusjärjestykseen. Ylimalkaiset ja epätäydelliset ehdotukset johtavat harvoin tulokseen, koska merkin myöntämisestä päättävät eivät voi silloin tarkasti olla selvillä henkilön työn määrästä ja laadusta.

Harvoin ehdotuksiin merkitään liikaa tietoa, useimmiten liian vähän!