SUOMEN PAINILIITON ja TYÖVÄEN URHEILULIITON

PAINIKILPAILUJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT

1942.